Hva gjør vi?

Du bestemmer selv hvor aktiv du vil være i LUS! Vi trenger alle typer medlemmer, både de som vil sitte i styret og ha andre verv, jobbe for en spesifikk sak, eller være med i vår Heiagjeng!

Vi har medlemsmøter, temamøter, åpne møter og felles arrangement med de andre sanitetsforeningene i Levanger.

En av de faste aktivitetene er juleinnsamlingen, der vi sammen med Røde kors og Levanger Frivilligsentralt samler inn penger. Pengene brukes til gaver til barn i familier som har utfordring med å få endene til å møtes.

Kafe Verden har vi ansvar for en torsdag i måneden, der er det mulig å få kjøpt seg rimelig middag, kaffe/te og kaker – og møte trivelige folk. Kafe Verden er en av våre språkvenn-aktiviteter.

Levangers unge sanitetsforening er spesielt opptatt av å bidra til inkludering av kvinner i lokalmiljøet, det gjør vi både igjennom aktiviteter og å invitere kvinner med minoritetsbakgrunn inn i vår forening – som medlemmer og styremedlemmer.  

Her er det mange muligheter til å påvirke – brenner du for noe,ta kontakt!