Bli med i vår Heiagjeng!

 

Fra dialogmøte om russetid som ble gjennomført 24.april 2017 med 250 tilstede, her er panelet: Møteleder Annikken, rødrusspresident Mats, lensmann Anne, svartrusspresident Bendik, russemamma Anne, ungdomskontakt Roar og Yngve fra SMISO. 


Å være medlem i LUS gir deg anledning til å engasjere deg for et bedre og tryggere samfunn, og å jobbe for saker som opptar deg i ditt nærmiljø.

Som medlem i LUS kan du delta på medlemsmøter og årsmøter samt ulike arrangementer og frivillig innsats. Det er opp til hver enkelt medlem hvor aktiv man ønsker å være. Det eneste kravet vi stiller fra medlemmene er at de betaler medlemskontingent. Det er frivillig å være med på ulike arrangementer som badeprosjektet «Svøm i lag», julegaveinnsamling, Kafe Verden og andre aktiviteter. LUS har også forskjellige arbeidsgrupper. Her kan du lese mer om våre aktiviteter og grupper.

Ved innmelding i LUS blir du automatisk medlem i Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.). Som medlem i NKS støtter du det viktige arbeidet sanitetskvinnen gjør nasjonalt, regionalt og lokalt. Et eksempel er NKS sitt bidrag til forskning på kvinnehelse, og å sette kvinners livsvilkår og helse på dagsorden.

Medlemsmøte på Fenka i 2014

Medlemsmøte på Fenka i 2014

Når du er registrert som medlem vil du få til sendt Fredrikke som er N.K.S. sitt landsdekkende medlemsblad. Mer om hva det vil si å være medlem i N.K.S. kan du lese på www.sanitetskvinnene.no/sanitetskvinnene/bli_medlem/.

Årlig kontingent for medlem er kr 485,-. Støttemedlem kr 455,- og bedriftsmedlem kr 1500,-.

Vil du være med i vår Heiagjeng? Vipps kr 485 til nummer 40297, husk å skrive ditt telefonnummer, e-post og «LUS» i kommentarfeltet!

Du kan også melde deg inn via nettsiden til NKS: Her kan du melde deg inn i N.K.S. og LUS!